Vers 37

Ett bo är bäst, fast blott helt litet, herre är hemma envar. blödande är hjärtat på den, som bedja skall sig mat till varje mål.