Vers 8

Säll är den, som åt sig vinner, lovord och lisa i nöden. Otryggt är allt, som man äga skall, buret i andras bröst.